Skip to main content

अज्ञात प्रतिवेदन

निम्न कुरामा प्रश्न छ भने तपाईँ यस फारमलाई प्रयोग नगर्नुस्:

  • अष्ट्रेलियन कार्यस्थल सम्बन्धका कानूनहरू
  • न्यूनतम रोजगारीका शर्तहरू तथा सुविधाहरू
  • यदि तपाईँ कार्यस्थलका समस्याहरू समाधान गर्ने कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ.

यदि तपाईँ Fair Work Ombudsman बाट जानकारी वा सहायता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया My account मार्फत आफ्नो अनुरोध पठाउनुहोस्।.

हामीलाई के का बारेमा बताउन चाहनुहुन्छ?
व्यवसायको विवरण
व्यवसायको कामदार (हरू) बारेको विवरण
Employee Attributes Checklist Nepali
विवरणहरू के छन्?
तपाईँले छान्नुभएका समस्याहरू हाम्रो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर छन्

हामी थर्काउने (बुलिङग) तथा सताइएका बारेका प्रतिवेदन स्वीकार गर्न असमर्थ छौँ।.

थर्काउने (बुलिङग) तथा सताइएका बारेमा प्रतिवेदन बनाउन Fair Work Commission external-icon.png वा तपाईँको राज्य वा प्रदेशको कार्यस्थलमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा निकायलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।.

Work Safe ACT external-icon.png

SafeWork NSW external-icon.png

NT WorkSafe external-icon.png

Workplace Health and Safety Queensland external-icon.png

SafeWork SA external-icon.png

WorkSafe Tasmania external-icon.png

WorkSafe Victoria external-icon.png

WorkSafe WA external-icon.png

Comcare external-icon.png (Commonwealth)

Fair Work Commission external-icon.png ले अन्यायपूर्ण निष्कासनबारेका आवेदनहरूलाई स्वीकार गर्छ।.

यदि तपाईँलाई वा तपाईँले चिनेको कसैलाई अन्यायपूर्ण तवरले निष्कासन गरिएको लाग्छ भने जति सक्दो छिटो Fair Work Commission लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।.

कामदारको क्षतिपूर्ति प्रत्येक राज्य तथा प्रदेशद्वारा निर्धारण गरिन्छ र हामीले सहयोग गर्न सक्ने क्षेत्रमा पर्दैनन्।.

कामदारको क्षतिपूर्तिका बारेमा प्रतिवेदन बनाउन तपाईँको राज्य वा प्रदेशको कामदारको क्षतिपृर्ति नियमन गर्ने निकायलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।.

Work Safe ACT external-icon.png

State Insurance Regulatory Authority (NSW) external-icon.png

NT WorkSafe external-icon.png

WorkCover Queensland external-icon.png

ReturnToWork SA external-icon.png

WorkCover Tasmania external-icon.png

WorkSafe Victoria external-icon.png

WorkCover WA external-icon.png

Comcare external-icon.png (Commonwealth)

हामी कर वा सुपरएनुएसनबारेका प्रतिवेदनहरू स्वीकार्न असमर्थ छौँ किनकि तिनलाई Fair Work प्रणालीमा समेटिँदैन।.

भुक्तानी नगरिएका कर वा सुपरएनुएसनबारे प्रतिवेदन बनाउन अष्ट्रेलियन कर कार्यालय (Australian Taxation Office external-icon.png) मा सम्पर्क गर्नुहोस्।.

Mandatory field(s) marked with *
Top